Ajad Aktar

Ajad Aktar je glumac, dramaturg i romanopisac. Živi u Njujorku.

Knjige koje je pisao(la) Ajad Aktar