Sergej Jesenjin - Šta sam, ko sam

By Anonymous (not verified), Thu, 05/26/2011 - 19:00

Šta sam? Ko sam?
Ja sam samo sanjar,
čiji pogled gasne u magli i memli,
živeo sam kao usput, kao da sanjam,
kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji.

I tebe sad ljubim po navici dete,
zato što sam mnoge ljubio, bolećiv,
zato usput, ko što palim cigarete,
govorim i sapćem zaljubljene reci.

"Uvek" i "ljubljena" i "upamtit ću",
a u duši vazda ista pustoš zrači;
ako dirneš strast u čovekovu biću,
istine bez sumnje nikad nećeš naći.

Zato moja duša ne zna šta je jeza
odbijenih želja,neshvaćene tuge.
Ti si, moja gipka, lakonoga brezo,
stvorena i za me i za mnoge druge.

Ali, ako tražeć` neku srodnu dušu,
vezan protiv želje, utonem u seti,
Nikad neću da te ljubomorom gušim,
nikad neću tebe grditi ni kleti.

Šta sam? Ko sam? Ja sam samo sanjar,
čiji pogled gasne u magli i memli,
i volim te usput, ko da sanjam,
kao i mnoge druge na toj zemlji.

Related Authors
Topics
Article Type

Comments