Knjige na Androidu
Besplatno instalirajte aplikaciju Knjige na vaš mobilni telefon!
Instaliraj odmah
Ne sada

Palijativno lečenje obolelih od karcinoma pluća

Palijativno lečenje obolelih od karcinoma pluća
Oblast:Obrazovne i priručnici
Izdavač:Beogradska knjiga

Ova knji­ga pi­sa­na je za sve pro­fi­le le­ka­ra ko­ji uče­stvu­ju u le­če­nju i zbri­nja­va­nju bo­le­sni­ka s kar­ci­no­mom plu­ća – pul­mo­lo­ge, on­ko­lo­ge, le­ka­re op­šte me­di­ci­ne i dr. kao re­zul­tat po­tre­be da se sa­gle­da­ju raz­li­či­ti aspek­ti pa­li­ja­tiv­nog le­če­nja i zbri­nja­va­nja ovih bo­le­sni­ka u svim fa­za­ma nji­ho­ve te­ške bo­le­sti, pa i on­da ka­da se ži­vot bli­ži kra­ju, a pat­nja je sve ve­ća.

KNJIGE na VELIKOM popustu!
Veliki broj novih naslova na popustu do 50%. Kupite knjige već po ceni od 269 dinara! Pogledajte ponudu ►

Komentari čitalaca o knjizi "Palijativno lečenje obolelih od karcinoma pluća"

Upišite komentar...

Dragana Jovanović, biografija

Dragana Jovanović je rođena u Beogradu, Udata je i ima dve ćerke, Hanu i Vanju. Osnivač je Life centra www.lifecentar.com, dugogodišnja saradnica magazine Sensa i Story, predavač na gotovo svim dosadašnjim Sensa vikendima. Po završenim studijima prava, radila je kao novinar i analitičar. Devedestih godina odlazi u Južnoafričku republiku, živi i radi u Kejp Taunu u najuzbudljivije vreme ukidanja aparthejda i dolaska Mendele na vlast. Po povratku u Beograd odlučila je da svoju ljubav – jogu i mnoge tehnike ličnog razvoja pretoči u koncept L...... Pročitajte opširnije ►

Druge knjige autora(ke) Dragana Jovanović

Knjige iz istog žanra