Prirodne nauke

Naučne discipline koje "definišu" celokupan svet oko nas. Živu i neživu prirodu. Fizika, mehanika, elektrotehnika, mašinstvo, građevina, hemija...