Porodični bukvar

Fotografija
Porodični bukvar, Milica Novković, Autorsko izdanje
Stvaralačko vaspitanje je emocionalni uticaj čoveka na čoveka,u dužem vremenskom periodu, u odsustvu autoritarnih vaspitnih modela.br / Stvaralačko vaspitanje je emocionalni uticaj čoveka na čoveka bez upotrebePRINUDE, bez KAZNE, kao spoljašnjeg motivacionog sredstva.br / - bez upotrebe POZITIVNOG USLOVLJAVANJA, bez NAGRADE kao spoljašnjeg motivacionog sredstva.br / - bez upotrebe PREZAŠTIĆIVANJA čoveka od rada, reda i života.br / - bez upotrebe VERBALIZMA, svojevrsnog oblika prinude, kada od čoveka tražite da bude čovečan u nečovečnim, autoritarnim uslovima života.br /
Topics
Publisher

Comments