Spisi iz političke ekonomije

Fotografija
Spisi iz političke ekonomije, Dušan Pavlović, Čigoja
Zbirka koju držite u rukama sadrži tekstove iz političke ekonomije koje sam objavio u periodu 2005—2009. godine. Tekstovi su poređani po obrnuto hronološkom redosledu, tako da se počinje od najnovijih, a završava se najstarijima.br / br / U ovoj knjizi sam sakupio tekstove koji, sa jedne strane, pokazuju način na koji se danas može razumeti jedna oblast savremene političke ekonomije (otelovljena u teoriji javnog izbora), i, koji, sa druge strane, pokazuju kako nekabr / saznanja iz političke ekonomije mogu da se primene na empirijska politička pitanja (kao što su konsolidacija demokratskih ustanova).
Publisher

Comments