Subotica - plan grada

Fotografija
Subotica - plan grada, urednik Goran Jovanović, Intersistem
Detaljan plan Subotice sa Palićem, sa važnim javnim i turističkim objektima. Sardži indeks ulica radi lakšeg i bržeg snalaženja, kao i adrese i brojeve telefona važnih ustanova.br / br / Razmera: 1:16 000br / Dimenzije: 47x67 cm, presavijena na 12x21 cm
Publisher

Comments