Arnulf Krauze

Arnulf Krauze, nemački publicista, doktor germanistike, autor stručnih knjiga i specijalista za germanske junačke sage i Ede. Gostujući predavač na Rajnskom Univerzitetu Fridriha Vilhelma u Bonu. Do sada je objavio dela Istorija Germana (2002) i Svet Kelta (2004).

Knjige koje je pisao(la) Arnulf Krauze

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga