Dastin Tomason

Dastin Tomason je na Harvardu završio medicinu i antropologiju, a titulu doktora nauka stekao je 2003. godine na univerzitetu Kolumbija.

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga