Džeremi Bentam

Džeremi Bentam (engl. Jeremy Bentham) je rođen u Londonu 15. februara 1748. godine. Umro je 6. juna 1832. Bio je britanski filozof, reformator pravnog sistema i osnivač utilitarizma.

Razvio je moralni i filozofski sistem koji se zasniva na ideji da su ljudska bića racionalna, sebična stvorenja, odnosno da teže što većoj koristi. Verovao je da on pruža naučni osnov za pravne i političke reforme. Koristeći princip najveće sreće, njegovi sledbenici, filozofi radikali, bili su inicijatori velikog broja reformi u državnoj administraciji, pravu, vladi i privredi u Velikoj Britaniji devetnaestog veka.

Kao zastupnik „lese fer“ privrede kasnije je postao i jak zastupnik političke demokratije. Njegova utilitaristička doktrina razvijena je u delima „Fragmenti o vladi“ (1776) i naročito u knjizi „Uvod u načela morala i zakonodavstva“ (1789). Bentam se takođe smatra za jednog od začetnika borbe za prava životinja. U vezi sa ovim poznata je njegova parola Nije važno da li mogu da misle i govore već mogu li da pate.

Knjige koje je pisao(la) Džeremi Bentam

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga