Eldar Hasanov

Eldar Hasanov rođen je 1955. godine u Kelbadžarskom rejonu Azerbejdžana. Dugo je radio (1977–2000) na rukovodećim položajima u sistemu organa unutrašnjih poslova. Od 1995. do 2000. godine bio je glavni državni tužilac Republike Azerbejdžan. Od 28. marta 2001. do 28. marta 2013. bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Azerbejdžana u Rumuniji. Za ambasadora Azerbejdžana u Srbiji postavljen je 14. septembra 2009, a zatim i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, s rezidencijom u Bukureštu. Od 28. marta 2013. godine g. Hasanov je izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, s rezidencijom u Beogradu. Eldar Hasanov je takođe član Administrativnog saveta Evropskog udruženja pravnika za prava čoveka i demokratiju (Drezden), zamenik predsednika Međunarodnog udruženja pravnika (Moskva), potpredsednik Međunarodnog saveta za probleme alkoholizma i narkomanije (ICAA) za zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije (Lozana), direktor Regionalnog biroa ICAA za zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije, član Svetskog udruženja za kriminologiju (Pariz), počasni član Nacionalne agencije za borbu protiv narkotika (Bukurešt), potpredsednik i generalni sekretar Međunarodnog fonda za saradnju i partnerstvo Crnog i Kaspijskog mora (Bukurešt). Takođe, počasni je doktor univerziteta „Babeš-Boljaj“ i „Andrej Šaguna“. Autor je 25 knjiga, školskih priručnika i mnogobrojnih naučnopopularnih radova. Profesor je, doktor pravnih nauka, general-poručnik prava.

Knjige koje je pisao(la) Eldar Hasanov

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga