Florijan Frajšteter

Florijan Frajšteter studirao je astronomiju na Bečkom univerzitetu. Njegov doktorski rad odnosi se na asteroide. Radio je u univerzitetskim zvezdarijumima Beča, Jene i Hajdelberga. Godine 2008. pokrenuo je blog Astrodictumsimplex, koji spada u najčitanije naučne blogove na nemačkom jezičkom području. Živi u Jeni i piše naučne knjige.

Knjige koje je pisao(la) Florijan Frajšteter

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga