Hose Ovehero

Hose Ovehero je rođen 1958. u Madridu. Otkad je 1993. dobio nagradu Grada Iruna za zbirku pesama Biografía del explorador (Biografija istraživača), negovao je sve književne rodove, a posebno hvaljen putopis China para hipocondriacos, za koji je 1998. dobio Nagradu velikih putnika, i roman Las vidas ajenas, s kojim je 2005. osvojio Prolećnu nagradu. Od prve do poslednje nagrade pisac je nastavio da gaji narativni rod s romanima kao što su Añoranza del héroe, Huir de Palermo, Un mal año para Miki, Nunca pasa nada („Alfagara“, 2007) i La comedia salvaje („Alfagara“, 2009) – za koji je 2010. dobio nagradu „Ramon Gomez de la Serna“ – sa zbirkama pripovedaka kao što su Cuentos para salvarnos a todas, Qué raros son los hombres i Mujeres que viajan solas, kao i s esejima, među kojima su Escritores delincuentes („Alfagara“, 2011) i La ética de la crueldad (Nagrada „Anagrama de Ensajo“ 2012).

Knjige koje je pisao(la) Hose Ovehero

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga