Indu Sundaresan

Indu Sundaresan je rođena u Indiji ali je odrastala u vojnim bazama širom zemlje. Njen otac, inače vojni pilot, takođe se bavio pisanjem. Indu je ljubav prema knjigama razvijala godinima, slušajući pripovedanja oca i dede utemeljnim na Hindu mitologiji. Pošto nije diplomirala na ekonomskom fakultetu u Indiji, Sundaresanova se seli u SAD gde završava univerzitet u Delaveru. Njen urođeni talenat za pisanjem dolazi do izražaja i Indu počinje da se bavi onim za šta je genski predodređena – pisanjem. Pored hit-romana koje je napisala, Dvadeseta supruga i Svetkovina ruža, bavila se i radom u pozorištu, gde je pisala scenarija, programe, vesti… Jedno vreme objavljivala je kratke priče u The Vincent Brothers Review i na sajtu iVillage.com Za roman Dvadeseta supruga 2003. godinenagrađena jepriznanjem Washington State Book Award. Živi i radi u Sijetlu.

Knjige koje je pisao(la) Indu Sundaresan

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga