Išta Leman

Išta Leman, rođena je 1976, završila je školu novinarstva,radila je za različite časopise. Živi u Minhenu, radi kao urednica.

Knjige koje je pisao(la) Išta Leman

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga