Kris Menbi

Kris Menbi je odrasla u Glosteru, a sa četrnaest godina objavila je prvu priču u časopisu Džast seventin. Živi u Londonu i Bavi se isključivo pisanjem.

Knjige koje je pisao(la) Kris Menbi

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga