Stefano Ceki

Stefano Ceki je rođen u Veneciji. Predaje estetiku na Univerzitetu u Milanu, a povremeno gostuje kao predavač na nekoliko univerziteta u inostranstvu, pre svega u Parizu, Erlangenu i Kalkuti. Napisao je više romana i eseja.

Knjige koje je pisao(la) Stefano Ceki

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga