Tanja Petrović

Tanja Petrović je rođena 1974. godine u Jagodini. Diplomirala je i magistrirala u Beogradu, a doktorirala u Ljubljani, gde i danas živi i radi. Bavi se društvenim, kulturnim i jezičkim identitetima i praksama sećanja na prostoru bivše Jugoslavije.

Knjige koje je pisao(la) Tanja Petrović

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga