Volfgang Jetke

Volfgang Jetke je rođen 1967. godine u Lineburgu, diplomirao je muzikologiju i živi u jednom malom mestu u Donjoj Saksoniji. Kao pisca, posebno ga zanimaju preistorija i rana istorija. Objavio je romane o Skitima Dete stepe i Kći stepe.

Knjige koje je pisao(la) Volfgang Jetke

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga