Zorica Karanović

Zorica Karanović je rođena u Beogradu. Diplomirala je kao student generacije na odseku za novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu radila je kao asistent i stekla zvanje magistra političkih nauka. Radila je u izdavačkoj delatnosti kao inokorespondent, imala autorske emisije na radiju Politika, televizijama BK telekom, RTV Politika, TV Avala i TV Enter, pisala za magazine Bazar i Jefimija i bila kolumnistkinja najčitanijeg svetskog magazina za žene – El. Od 2001. godine radila je u Kulturnoj rubrici lista Politika, a dve godine kasnije postala menadžer za odnose sa javnošću najstarije i najuglednije novinske kuće na Balkanu. Stručno se usavršavala u nemačkoj medijskoj grupaciji WAZ, radila kao novinar spoljnopolitičke rubrike lista Politika i obavljala funkciju urednice Ženskih strana istoimenog lista. Bogatom profesionalnom iskustvu, koje je sticala u Srbiji ali i zemljama Evropske unije (Italija i Nemačka), dodala je i titulu doktora nauka, odbranivši doktorsku disertaciju na Fakultetu za menadžment BK univerziteta. Poslednjih godina, uporedo sa novinarskom, gradi i univerzitetsku karijeru. Govori engleski i nemački jezik. Do sada je objavila dve autorske knjige Ništa lično i Kako uloviti muža, koje su ostvarile rekordne tiraže i jednu koautorsku knjigu Dobila sam posao, a Vi. Živi i radi u Beogradu.

Knjige koje je pisao(la) Zorica Karanović

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga