CAR EDIP

Fotografija
CAR EDIP, Sofokle, Stubovi kulture
Sofoklova tragedija svojom blistavomdramaturškom strukturom, vođena ponačelu savremenog trilera, a napisanau petom veku pre nove ere, obezbeđu-je ovoj tragediji trajno mesto u sledunajizvrsnijih dela sveukupnogpozorišnog nasleđa.
Topics
Authors
Publisher
ISBN
9788679793102

Comments