Klasici srpskog pesništva

Fotografija
Klasici srpskog pesništva, Nikola Koljević, Službeni Glasnik
U uvodnom tekstu dela zapisano je sledeće: "Prvo, čemu uopšte tumačenje poezije? Drugo, zašto je kontekstualno tumačenje nezaobilazno i posebno dragoceno kada je o poeziji reč? I treće: koji su to konteksti koje poezija prirodno priziva i sa kojima tumač treba da računa?"
Topics
Publisher

Comments