Evropa i Evropljani

Evropa i Evropljani
Oblast:Razno
Izdavač:Beogradska knjiga

U ovoj pu­to­pi­snoj knji­zi Vla­de­ta Je­ro­tić ocr­ta­va du­hov­ni pro­fil ve­li­kih evrop­skih cen­ta­ra… Go­vo­re­ći o odr­ža­nim pre­da­va­nji­ma, se­mi­na­ri­ma, kon­cer­ti­ma, iz­lo­žba­ma, fil­mo­vi­ma, po­se­ta­ma hra­mo­vi­ma i lič­nim su­sre­ti­ma sa is­tak­nu­tim psi­hi­ja­tri­ma i du­hov­ni­ci­ma, on iz­no­si svo­ja vi­đe­nja kul­tur­nog ži­vo­ta tih sre­di­na ko­je is­ka­zu­ju ta­da­šnju du­hov­nu si­tu­a­ci­ju u Evro­pi.

Komentari čitalaca o knjizi "Evropa i Evropljani"

Upišite komentar...

Vladeta Jerotić, biografija

Vladeta Jerotić je rođen 1924. godine u Beogradu u kome je završio gimnaziju i medicinski fakultet. Specijalizirao je neuropsihijatriju, a u Švajcarskoj, Nemačkoj i Francuskoj psihoterapiju. Radio je više decenija kao šef Psihoterapeutskog odeljenja bolnice "Dr Dragiša Mišović". Od 1985. kao profesor po pozivu predaje Pastirsku psihologiju i medicinu na Teološkom fakultetu u Beogradu. Jerotić je razvio obimnu i plodnu publicističku delatnost iz graničnih obla...... Pročitajte opširnije ►

Knjige iz istog žanra

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga