PROLJEĆA IVANA GALEBA

PROLJEĆA IVANA GALEBA
Oblast:Razno
Izdavač:Zavod za udžbenike
ISBN:9788617320698

Priča Ivana Galeba je, zapravo priča o vremenu i o onom ja ko-je je nestalo u tom vremenu. Vladan Desnica (1905-1967) je nastojao da pronađe najbolji oblik za tu priču. Otuda mu se nametnula potreba da i čitoaca uvede u probleme vezane za pričanje priča, pošto je samo na taj način mogao da mu pokaže koliko je “šta” u književnosti suštinski vezano za “kako”. Time je Desnica došao u priliku da svoj roman izgradi kao modernu književnu tvorevinu koja neke od najvažnijih ideja u tzv. naukama o čoveku pretvara u romaneskno gradivo na jedinstven način - tako što ih „potapa" u dramu i tragediju umetnika koji ostaje bez svega, sa jedinim uporištem u uspomenama, u svesti da je mnogo toga bilo i da on to mora da uvede u priču, pošto je priča jedini način da se sačuva ljudsko osećanje i ona životna podloga koja ga je izazvala, koja mu je dala sadržaj.

Komentari čitalaca o knjizi "PROLJEĆA IVANA GALEBA"

Upišite komentar...

Druge knjige autora(ke) Vladan Desnica

Knjige iz istog žanra

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga