Stepski vuk

Stepski vuk
Oblast:Beletristika
Izdavač:Narodna knjiga

Individua, stepski vuk, jedan osrednji, vrlo depresivnan, osetljiv čovek po imenu Hari Haler koji je stavljen u haos prolaznog vremena, jedanput se muči da ubije onaj deo u sebi o kome je naučio da govori kao životinja, drugi put on joj popušta. Hese prikazuje jedno duhovno-duševno prelamanje čoveka, čoveka vučjaka, gospodara dvadesetog veka. On se može okarakterisati kao onaj što neće rat ali ga vodi, koji voli budućnost ali se kljuka slikama prošlosti.

"Stepski vuk" je napisan 1927. godine. U toj "biografiji duše" svaka ličnost je odraz jednog od sukoba autora sa samim sobom. Ime glavnog junaka Hari Haler (H.H.) jasno je obeležje dovoljno za identifikaciju. Sam Hese je rekao: "Ove zabeleške, bez obzira do koje mere počivaju na stvarnim doživljajima, predstavljaju saznanje da se velike bolesti našeg vremena ne mogu savladati na taj način što ćemo ih zaobići i ulepšati,to je pokušaj da sama bolest bude predmet izlaganja".

Komentari čitalaca o knjizi "Stepski vuk"

Upišite komentar...

Herman Hese, biografija

Herman Hese je rođen 2. jula 1877. godine, umro je 9. avgusta 1962. godine. Bio je nemački pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Pisao je lirske pesme, novele i romane. U početku svog stvaranja bio je romantičar, u proznim delima pod uticajem psihoanalize i orijentalne mudrosti. U Heseovim delima jasno je uočljivo njegovo zanimanje za egzistencijalne, duhovne i mistične teme i veliki uticaj budističke i hindu filozofije. Njegova najpoznatija dela su Stepski vuk, Sidarta, Igra staklenih perli. Rođen j...... Pročitajte opširnije ►

Knjige iz istog žanra

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga