Ulaznica za junački kabare

Ulaznica za junački kabare
Oblast:Poezija
Izdavač:Lijepa riječ
ISBN:9789926427535

Iz recenzije:

arajevski atentat i nakon sto godina plijeni pažnju književnika i pojavljuje se u brojnim i različitim književnoumjetničkim (ali i drugim) djelima, a cilj rukopisa je da pokaže različite pristupe istoj temi i likovima s obzirom na vrijeme u kojem su tekstovi nastajali, kao i kulturalne i ideološke utjecaje na njihova ostvarenja. U poglavlju Društvenopovijesna i etičko-ideološka uvjetovanost književnih interpretacija Gavrila Principapropituju se historijske činjenice o atentatoru kao i načini njihove interpretacije u književnom diskursu. Gavrilo Princip „pretrpio“ je kroz ovih stotinu godina izuzetno brojne i raznovrsne književne interpretacije, zavisno od ideološkog, kao i od društvenog konteksta u kojem su djela nastajala. On je u književnosti predstavljan višestruko: i kao heroj, i kao hladnokrvni ubica (takav diskurs preovladava u drugim književnostima koje ne ulaze u opseg rukopisa) i kao borac za slobodu južnih Slavena, i kao revolucionar koji umire za ideale, i kao dječak koji je uvjeren da čini nešto dobro i plemenito, ali i kao žrtva manipulacije nacionalističke politike. Analizirajući različite tekstove na spomen-ploči Gavrilu Principu autorica uočava promjenu političkog diskursa kroz historiju i kroz različite državne sisteme u čijem se sastavu nalazilo Sarajevo kao mjesto u kojem se događaj zbio. U potpoglavlju: Konstrukcija herojskog narativa i njen produkt: kult žrtve, produbljena je analiza Principovog lika kao protagoniste književnih djela, te zaključeno da je Gavrilo Princip prošao sve mijene ideološkog i kulturalnog konteksta, a što je precizirano u potpoglavlju: (Samo)žrtvovanje Gavrila Principa. Književne interpretacije ne izostavljaju ovakav prikaz atentata, sve je učestaliji govor i stavljanje u prvi plan mučeničke smrti atentatora, te se tako formulira druga vrsta narativa, stvorena sa sasvim jasnim ciljevima - naglašavajući i insistirajući na žrtvovanju stvara se mitski i epski narativ, koji postaje dominanta u književnim interpretacijama Sarajevskog atentata.

Komentari čitalaca o knjizi "Ulaznica za junački kabare"

Upišite komentar...

Knjige iz istog žanra

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga