Komentar Zakonika o krivičnom postupku - Ilić, Majić, Beljanski, Trešnjev

Fotografija
Komentar Zakonika o krivičnom postupku - Ilić, Majić, Beljanski, Trešnjev, Grupa autora, Službeni Glasnik
Komentar Zakonika o krivičnom postupku, čiji su autori istaknuti stručnjaci u ovoj oblasti, dr Slobodan Beljanski, dr Goran P. Ilić, dr Miodrag Majić i mr Aleksandar Trešnjev, od velike je važnosti za pravilnu primenu Zakonika o krivičnom postupku iz 2011, kao i za razumevanje novog modela postupka i njegovih posledica u pravosudnom sistemu.br / br / Iako je tekst Komentara Zakonika o krivičnom postupku prvenstveno namenjen onima koji će nova zakonska rešenja primenjivati u praksi, autori nisu zanemarili ni teorijsko sagledavanje određenih pitanja, pri čemu teorijski pogled zauzima onoliko prostora koliko je neophodno za praktičnu primenu Zakonika o krivičnom postupku. br / br / Komentar Zakonika o krivičnom postupku obiluje domaćom i inostranom sudskom praksom. Reč je o sudskim odlukama donetim nakon početka primene Zakonika o krivičnom postupku i o brojnim aktuelnim odlukama sudova koje se odnose na procesna rešenja koja nisu bitnije menjana. Pored toga, Komentar Zakonika o krivičnom postupku sadrži praksu Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, koja predstavlja referentni okvir za postupanje redovnih sudova u vezi sa standardima ljudskih prava u krivičnom postupku.
Authors
Publisher

Comments