Maje, Asteci i šamanska tradicija Meksika

Fotografija
Maje, Asteci i šamanska tradicija Meksika, Jelena Galović, Pešić i sinovi
Obimna etnološka studija posvećena drevnim kulturama Meksika i šire, Latinske Amerike, kao i pitanjima tradicijskog nasleđa i njegovih odraza u sadašnjem trenutku. Sve to je od velikog značaja za sagledavanje mogućeg razvoja čovečanstva – racionalni materijalizam zapadnog čoveka u spoju sa duhovnim tradicijama indijanskih kultura doprinosi boljem sagledavanju čovekovih mogućnosti, te se ova knjiga može čitati ne samo kao istorijski pregled drevnih kultura Srednje Amerike, već i kao svojevrsni priručnik za prepoznavanje svekolike duhovnosti čovečanstva.
Authors
Publisher

Comments