Citati o religiji

„Jedan savremenik je sa pravom rekao da su u ovom materijalistički obojenom dobu, ozbiljni naučnici jedini duboko religiozni ljudi.”
— Albert Ajnštajn

„Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slepa.”
— Albert Ajnštajn

„Ne verujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.”
— Albert Ajnštajn

„ Čoveku praznoga želuca hrana je Bog. ”
— Mahatma Gandi

„ Ja sam put, istina i život. ”
— Isus

„ Bog nije ni jedne religije. ”
— Mahatma Gandi

„ Pretpostavimo da oštrovid čovek opaža brojne mehuriće koji prolaze rekom Gang i da ih ispituje pažljivo. Pošto ih je pažljivo ispitao on uviđa da su prazni, šuplji i bez suštine. Isto tako isposnik opaža oblike, osećanja, opažaje, tvorevine uma i stanja svesti, bilo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, udaljene ili bliske. On ih pažljivo razmatra i ispituje dok ih potpuno ne prozre i uvidi da su prazni, šuplji i bez suštine.[83] ”
— Buda

„ Ko je mati moja, i ko su braća moja? Ko izvršuje volju Oca mog koji je na nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.[61] ”
— Isus

„Ljubav i dobrota su početak puta.[83]”
— Isus

„Muhamedove izreke su riznica mudrosti, ne samo mislimanima, već celom svetu.”
— Mahatma Gandi

„Pretpostavimo da oštrovid čovek opaža brojne mehuriće koji prolaze rekom Gang i da ih ispituje pažljivo. Pošto ih je pažljivo ispitao on uviđa da su prazni, šuplji i bez suštine. Isto tako isposnik opaža oblike, osećanja, opažaje, tvorevine uma i stanja svesti, bilo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, udaljene ili bliske. On ih pažljivo razmatra i ispituje dok ih potpuno ne prozre i uvidi da su prazni, šuplji i bez suštine.[83]”
— Buda

„Ko je mati moja, i ko su braća moja? Ko izvršuje volju Oca mog koji je na nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.[61]”
— Isus

„Čovek nije stvoren za religiju - nego je religija stvorena za čoveka. Isto je sa ideologijom. One moraju čoveka činiti srećnim, ili se pretvaraju u svoju suprotnost.”
Amin Maluf

„Ko ima nauku i umetnost, ima i religiju. Ko nema to dvoje, ni religije nema.”
Johan Volfgang Gete

„Vere su kao vatra: njima je, da bi svetlele, potreban mrak.”
— Artur Šopenhauer

„Verovanje i znanje odnosi se jedno prema drugome kao ptice na vagi: koliko se jedna spusti, toliko se druga digne.”
— Artur Šopenhauer

„Nema Boga za onoga ko ne zna da ga nosi u sebi.”
Lav Tolstoj

„Dve vrste ljudi znaju Boga: ljudi sa smirenim srcem, svejedno da li su pametni ili glupi, i ljudi doista razumni. Samo ljudi gordi i osrednje pametni ne znaju Boga.”
— Vasa Pelagić

„Bogova je toliko koliko i vladara.”
— Vasa Pelagić

„Ako nas je Bog stvario na svoju sliku i priliku, mi smo mu to dobro vratili.”
Volter (Fransoa Mari Arue)

„Kad Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.”
Volter (Fransoa Mari Arue)

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga