O GREHU PATNJI NADI I ISTINSKOM PUTU

Fotografija
O GREHU PATNJI NADI I ISTINSKOM PUTU, Franc Kafka, Službeni Glasnik
Kafkino pisanje je bilo „oblik molitve“. Priličan deo njegovih meditativnih uvida (koji pretežno sačinjavaju ovu knjigu sabranu iz njegove rukopisne ostavštine) o pojavama sveta u kojem obitavamo upravo potiče iz situacije stalnog izneveravanja onoga bez čega, po Kafki, života nema.
Topics
Authors
Publisher
ISBN
9788675497875

Comments