OKOVANI PROMETEJ

Fotografija
OKOVANI PROMETEJ, Eshil, Stubovi kulture
Delo govori o titanu Prometeju, njegovim poduhvatima i mukama, kao o prvaku ljudskoga roda. Drama opisuje događaje od Prometejevog okivanja do njegovog pada u bezdan Hada. Prometej se sažaljeva nad svojom okrutnom sudbinom, a stalno društvo su mu Okeanide, koje nastoje da mu ublaže muke razgovarajući s njim.
Topics
Authors
Publisher
ISBN
9788679793553

Comments