PAMTIVEK LJUBOMIR SIMOVIĆ

Fotografija
PAMTIVEK LJUBOMIR SIMOVIĆ, Vidosav Stevanović, Stubovi kulture
U tvrdom povezu, sa zaštitnim folijama između stranica, tehnikom izrade starih albuma, u originalnom dizajnu i kreativnoj štampi, Pamtivek na jednom mestu objedinjuje bogatu foto monografiju, svedočanstva o ličnom životu i savremenicima, biografiju i bibliografiju autora. Pamtivek svedoči koliki je značaj za jednu kulturu i njene čitaoce ne samo delo jednog autora pojedinačno već i njegov celokupni život koji u novoj formi postaje i novo atraktivno delo. Ovako atraktivnom i raskošnom formom, „Stubovi kulture“ se na originalan način, povodom 18 godina postojanja, zahvaljuju vodećim srpskim autorima i sjajnim srpskim čitaocima. Pamtivek Ljubomira Simovića na neočekivan, i umetnički i dokumentarni način, povezuje idilične slike Sarajeva ipočetkom 20 veka, fotografije austrougarskih vojnika, medjuratno Užice, Veneciju, Hvar, Stražilovo i Beograd, Izrael, Sibir i Kinu, umetničke krugove i ličnosti sa promenom uloge SANU krajem prošlog veka i dramom cenzure osamdesetih, Putujuće pozorište Šopalović od Beograda preko Francuske do Bogote i Koreje u kojoj vodećeg srpskog pesnika Simovića zovu Šimobiči.
Topics
Publisher
ISBN
9788679793331

Comments