Potencijal žira

Fotografija
Potencijal žira, Džim Ketkart, Finesa
"Zaboravite bilo koju drugu knjigu koju ste pročitali na temu ličnog razvoja, uspeha i dostignuća. Džim Ketkart je postavio nove standarde. Potencijal hrastovog žira je jednostavno idealna knjiga...najkompletnija, najpraktičnija i najkorisnija knjiga na temu sopstvenog razvoja."br / Bil Bruks, (Bill Brooks) autor knjiga Prodajući visoki uticaj, Vredno radite da biste prodali.br / br / "Potencijal hrastovog žira nas vodi na zadivljujuće putovanje unutar nas samih! Ukoliko bismo svi savladali tehnike koje su opisane u ovoj knjizi pa tako bolje i potpunije upoznali sebe, i usvojili napredne tehnike koje utiču na poboljšanje života, a kojima nas Džim uči, mogli bismo da počnemo da živimo svoje živote sa više usmerenja i svrhe, i sa ogromnom količinom radosti i slobode!"br / Les Braun, (Les Brown) autor knjiga Živite svoj san i Nije gotovo dok ne pobedite.br /
Topics
Authors
Publisher

Comments