Sistem komplementa: most između urođenog i stečenog imunog odgovora

Fotografija
Sistem komplementa: most između urođenog i stečenog imunog odgovora, Jelena Antić Stanković, Zadužbina Andrejević
Autor proučava ulogu pacovskog Crry molekula u aktivaciji perifernih T limfocita, in vitro. Prikaz literaturnih i eksperimentalnih podataka u ovoj monografiji pokazuje da je proliferativni odgovor perifenih T limfocita nakon angažovanja Crry molekula pomoću specifičnog 3F10 monoklonskog antitela zavistan od vrste dodatnog aktivacionog signala, angažovanja LFA-1 molekula i prisustva antigen prezentujućih ćelija.br / br /

Comments