Standardni englesko-srpski rečnik

Fotografija
Standardni englesko-srpski rečnik, Boris Hlebec, Zavod za udžbenike
STANDARD ENGLISH-SERBIAN DICTIONARY WITH NOTES ON SERBIAN GRAMMARbr / br / Iscrpne gramatičke i sintaksičke informacije. Jasno razlučena značenja. Obilje podataka koji vode jasnom razumevanju i pravilnoj upotrebi. Stilske nijanse. Podaci o brojivosti imenica i mestu upotrebe prideva. Kombinacije s drugim rečima. Objašnjenje manje poznatih reči srpskog jezika. Britanska i američka varijanta engleskog jezika, i u slučaju različitih reči za isti pojam, i u slučaju različitog izgovora iste reči.
Authors

Comments