Stepski vuk

Fotografija
Stepski vuk, Herman Hese, Narodna knjiga
Individua, stepski vuk, jedan osrednji, vrlo depresivnan, osetljiv čovek po imenu Hari Haler koji je stavljen u haos prolaznog vremena, jedanput se muči da ubije onaj deo u sebi o kome je naučio da govori kao životinja, drugi put on joj popušta. Hese prikazuje jedno duhovno-duševno prelamanje čoveka, čoveka vučjaka, gospodara dvadesetog veka. On se može okarakterisati kao onaj što neće rat ali ga vodi, koji voli budućnost ali se kljuka slikama prošlosti.br / br / "Stepski vuk" je napisan 1927. godine. U toj "biografiji duše" svaka ličnost je odraz jednog od sukoba autora sa samim sobom. Ime glavnog junaka Hari Haler (H.H.) jasno je obeležje dovoljno za identifikaciju. Sam Hese je rekao: "Ove zabeleške, bez obzira do koje mere počivaju na stvarnim doživljajima, predstavljaju saznanje da se velike bolesti našeg vremena ne mogu savladati na taj način što ćemo ih zaobići i ulepšati,to je pokušaj da sama bolest bude predmet izlaganja".
Topics
Authors
Publisher

Comments