Tranzicija u Srbiji - ka boljoj budućnosti

Fotografija
Tranzicija u Srbiji - ka boljoj budućnosti, Milica Uvalić, Zavod za udžbenike
Konačno imamo ozbiljnu knjigu o tranziciji u Srbiji. Autorka pažljivo opisuje mutne vode ekonomskih i političkih zbivanja u Srbiji tokom problematičnog doba i neizmerno nam pomaže da razumemo niz važnih pitanja. Knjiga je mnogo više od nabrajanja činjenica skorašnje nesrećne istorije Srbije. Izuzetna je po tome što autorka usvaja sveobuhvatan pristup, ali vlada i detaljima. Sa svake strane naučio sam nešto novo. Fascinantna knjiga! Analizira kompleksna pitanja Balkana sa osvežavajućom lakoćom i jasnoćom koje se retko sreću.br / Saul Estrin, prof. ekonomije i direktor odeljenja za menadžment, London School of Economics
Authors

Comments