OKEAN

11.02.2018
Malo sam kušao ali mnogo znam dovoljna je kap da spoznam okean. Na pučini ptica bela, feniks neki iz pepela obleće iznad moga čela, a u meni krvca vrela briga mi na grudi sela, al' kada bi me ti uzela sunce bi ispunilo moj mali stan, i dao bih ti okean.

Komentari

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga