Žena sa tri lika

Fotografija
Žena sa tri lika, Gregorios Ksenopulos, Narodna knjiga
Nica Gazelos je mlada Atinjanka iz dobre porodice - osetljivo biće sa puno mladalačkog žara, radoznalosti nevinog devojaštva i radosti života. Želi da izlazi sama, da ide gde god poželi, da sama bira društvo za izlaske i da dolazi kući kad god ona hoće. Nica se suprotstavlja društvu svoga vremena, a mi poznajemo to društvo, ono se, čak i pobeđeno i promenjeno, sveti Ijudima koji to zahtevaju.
Publisher

Comments