Žil i Džim

Fotografija
Žil i Džim, Anri Pjer Roše, Narodna knjiga
Na malo strana svoga jedinog romana, naoko tako ogoljenog, a prenatrpanih radosću, humorom i tragikom, Roše je dao zapanjujuće gustu i tako istinsku sliku života. Sa reminiscencijama na antiku, u ovoj knjizi je veoma plastično i strasno izražen najdublji grč savremenog čoveka: Ijubav, koja je u stvari njegova tragična sudbina. Ljubav po bespućima čulnog, ali bez poročnosti: dakle, velika Ijubav stravično rastrzana između čulnoga, između slepih i neumitnih bioloških težnji i aspiracija prema nedostižnim idealima. To je onaj splet kompleksnosti u kojem je današnji čovek vezan, bez mogućnosti pomirenja ili oslobođenja. Roše je, u ovoj modernoj Ijubavnoj storiji, inkarnirao junake koji, sa antičkim osmehom, paganski grleći lepotu svoga tela – nose bol i prokletstvo sopstvene duše, svoju tragičnu, bezizlaznu sudbinu, dostojni veličine antičkih uzora.br / br / br /
Topics
Authors
Publisher

Comments